top of page
Search

Prvé kroky s ChatGPT

V histórii sa najveľkolepejšie projekty ľudstva často realizovali vďaka spolupráci. V tejto digitálnej ére pojem "spolupracovník" nabral zaujímavý obrat, ako som zistil pri písaní svojej knihy "Zrkadlo umelej inteligencie". Táto cesta bola spojenectvom medzi mnou a umelou inteligenciou, konkrétne ChatGPT. Tento článok poskytuje pohľad na naše prvé rozhovory a odhaľuje proces konverzácie, vďaka ktorému kniha vznikla.


Náš dialóg sa začal s jasným zámerom:


UŽÍVATEĽ:

"Ideme spolu napísať knihu o kognitívnych skresleniach. Táto kniha je určená pre širokú verejnosť, a preto by mala byť napísaná netechnickým spôsobom a mala by sa ľahko čítať. Kniha bude mať veľa kapitol. Každá kapitola bude opisovať jedno kognitívne skreslenie. Každá kapitola sa bude začínať fiktívnym príbehom z každodenného života, ktorý opisuje rozhovor, situácie, ktoré ukazujú kognitívne skreslenie, na ktoré sa kapitola práve zameriava. Začni výberom piatich kognitívnych skreslení, ktoré môžu byť pre túto knihu najzaujímavejšie."


ChatGPT:

"Tu je päť kognitívnych skreslení, ktoré by mohli byť zaujímavé pre širokú verejnosť a mohli by byť ilustrované pútavými fiktívnymi príbehmi:

  • Potvrdzujúce skreslenie (confirmation bias): Tendencia vyhľadávať, interpretovať a vybavovať si informácie spôsobom, ktorý potvrdzuje už existujúce presvedčenia alebo hypotézy.

  • Sila ukotvenia (anchoring bias): Tendencia príliš sa spoliehať na prvú informáciu, s ktorou sa stretneme, keď sa rozhodujeme alebo si vytvárame názory.

  • Heuristika dostupnosti (availability heuristic): Mentálna skratka, ktorá sa pri hodnotení konkrétnej témy, konceptu alebo rozhodnutia spolieha na okamžité príklady, ktoré nám prichádzajú na myseľ.

  • Klam utopených nákladov (sunk cost fallacy): Tendencia pokračovať v investovaní do rozhodnutia na základe kumulatívnych predchádzajúcich investícií namiesto toho, aby sa hodnotila súčasná a budúca hodnota rozhodnutia.

  • Základná atribučná chyba (fundamental attribution error): Tendencia preceňovať úlohu osobných charakteristík pri formovaní správania iných a zároveň podceňovať vplyv situačných faktorov."


Po vybratí "potvrdzujúceho skreslenia" ako nášho prvého bodu skúmania som požiadal ChatGPT, aby vymenoval päť rôznych spôsobov rozprávania o tomto kognitívnom skreslení. Odpoveď umelej inteligencie ukázala kreatívnu škálu, od opisných scenárov až po nápadité príbehy.


ChatGPT:

  • "MOŽNOSŤ 1: Scenár z každodenného života

Napíš príbeh o človeku, ktorý vyhľadáva len také správy a názory, ktoré sú v súlade s jeho politickým presvedčením, pričom ignoruje alebo odmieta protichodné dôkazy. Tým by si demonštroval, ako môže konfirmačná zaujatosť viesť k zúženému pohľadu a neschopnosti vidieť celý obraz.


  • MOŽNOSŤ 2: Pracovné prostredie

Vytvor príbeh o manažérovi, ktorý neustále zamestnáva zamestnancov s podobným vzdelaním a skúsenosťami, pretože verí, že títo jednotlivci majú väčšiu šancu uspieť. Tento príbeh by ilustroval, ako môže potvrdzujúca zaujatosť brániť rozmanitosti a obmedzovať potenciál tímu.


  • MOŽNOSŤ 3: Záhada v meste Hadley Grove

Vytvor detektívny príbeh, v ktorom je hlavný hrdina presvedčený, že páchateľom je konkrétny podozrivý a ignoruje všetky dôkazy, ktoré poukazujú na iné možnosti. Mohlo by to ukázať, ako môže konfirmačná predpojatosť viesť k zlému rozhodovaniu a nezohľadňovaniu alternatívnych vysvetlení.


  • MOŽNOSŤ 4: Detská rozprávka

Napíš rozprávku o živočíšnej ríši, v ktorej každý druh komunikuje len so svojím druhom a je presvedčený, že ostatné sú menejcenné. Príbeh by sa mohol odvíjať s hlavným hrdinom, ktorý sa naučí prekonať svoju konfirmačnú predpojatosť tým, že sa spriatelí so zvieratami z rôznych druhov a objaví ich jedinečné silné stránky.


  • MOŽNOSŤ 5: Romantická komédia

Vytvor príbeh o osobe, ktorá je presvedčená, že bude šťastná len s partnerom, ktorý spĺňa určité kritériá. Ako príbeh postupuje, postava sa stretáva s osobami, ktoré sa vymykajú jej očakávaniam, čo ju núti konfrontovať a prekonať svoju konfirmačnú predpojatosť, aby našla skutočnú lásku."


Dva z vyšších návrhov ma zaujali - detektívka a rozprávka o zvieratách. Náš rozhovor o detektívke prebiehal takto:


UŽÍVATEĽ:

"Dobre, zvoľ možnosť 3, tá sa mi páči najviac. Príbeh by sa mal postupne odvíjať, aby si čitateľ spočiatku neuvedomoval, že píšeme o tomto kognitívnom skreslení. Až ku koncu príbehu ho odhalíme. Príbeh sa končí jasným opisom toho, čo sa stalo a takmer vedeckým vysvetlením tohoto skreslenia."


ChatGPT:


"Názov: Prípad nesprávnej stopy


Detektív Arthur Langley bol v mestečku Hadley Grove dobre známy. Vďaka svojmu zmyslu pre detail a nadpriemernej schopnosti spájať súvislosti úspešne vyriešil množstvo prípadov a získal si dôveru a obdiv obyvateľov mesta. Netušil však, že jeho ďalší prípad spochybní jeho presvedčenie a odhalí chybu v jeho inak dokonalých detektívnych schopnostiach.


Všetko sa to začalo v daždivý utorkový večer, keď Arthurovi zavolala rozrušená pani Thompsonová. Zistila, že jej manžel, pán Thompson, leží bez života na podlahe ich pracovne a v ruke drží zvláštny list. Pokoj v meste bol narušený a Arthur vedel, že je na ňom, aby priniesol obeti spravodlivosť a smútiacej vdove útechu.


Po príchode na miesto činu si Arthur okamžite všimol zablatenú stopu hneď pri vchodových dverách. Dôkladne si odtlačok prezrel a usúdil, že patrí topánke veľkosti 10. Jediný človek v meste s takýmito veľkými nohami bol Jake, kováčsky učeň, ktorý bol známy svojou skratovou povahou a sklonom k problémom.


Arthurovi inštinkt napovedal, že hlavným podozrivým je Jake. Obyvatelia mesta si šepkali o mladíkovej problematickej minulosti a Arthur ho dokonca niekoľkokrát prichytil pri drobnej krádeži. Arthur bol presvedčený, že je na správnej stope, a tak sa vydal zbierať ďalšie dôkazy, aby svoje presvedčenie o Jakeovi, ako páchateľovi, upevnil.


Vypočúval svedkov, hľadal ďalšie stopy a analyzoval každý dôkaz, no jeho tunelové videnie ho zaslepovalo pred alternatívnymi vysvetleniami. Zdalo sa, že každá informácia, ktorú Arthur zozbieral, potvrdzuje jeho podozrenie, že páchateľom je Jake aj keď dôkazy boli nepriame alebo sa dali interpretovať inak.


Ako vyšetrovanie postupovalo, Arthur si nevšimol nezrovnalosti v časovej osi a alibi, ktoré poukazovali na ďalšieho podozrivého, zdanlivo nevinnú učiteľku, pani Palmerovú. Tajne sa zapojila do ostrého sporu s pánom Thompsonom o cenný artefakt, ktorý sa nedávno objavil v meste.


Nakoniec to bola Arthurova mladá asistentka Emma, ktorá odhalila pravdu. Predložila dôkazy, ktoré nezvratne usvedčili pani Palmerovú a Arthur zostal zmätený a pokorený. Keď sa nad prípadom zamyslel, uvedomil si, že jeho počiatočná istota o Jakeovi ho viedla na cestu konfirmačnej predpojatosti, keď hľadal len dôkazy, ktoré podporovali jeho teóriu a odmietal všetko, čo jej odporovalo.


Arthur v ten deň dostal cennú lekciu - ľudská myseľ je často ovplyvnená skresleniami a presvedčeniami, čo vedie k skreslenej interpretácii dostupných dôkazov. Toto kognitívne skreslenie, známe ako konfirmačné skreslenie, spôsobuje, že ľudia selektívne zhromažďujú a vybavujú si informácie, ktoré sú v súlade s ich existujúcimi presvedčeniami, pričom ignorujú alebo bagatelizujú protichodné dôkazy. Je to mentálna pasca, ktorá môže zaviesť na scestie aj tých najskúsenejších detektívov.


Od toho dňa si Arthur sľuboval, že bude naďalej ostražitý voči skresleniam a bude zvažovať všetky možnosti a dôkazy bez predsudkov. A s touto novonadobudnutou múdrosťou naďalej slúžil ľuďom v Hadley Grove, riešil záhady a prinášal spravodlivosť tým, ktorí ju najviac potrebovali."


 

Keď sme sa rozhodli riešiť rovnaké skreslenie prostredníctvom detskej rozprávky, náš dialóg nabral rozmarnú podobu:


UŽÍVATEĽ:

"Výborne, teraz urobte to isté, ale s možnosťou 4."


ChatGPT:

"Názov: Zjednotený les


Kedysi dávno v bujnom a živom lese, vo svete plnom pestrých farieb a symfónie zvukov, žili zvieratá pokojne medzi vysokými stromami a zurčiacimi potôčikmi. Les bol rušným, očarujúcim miestom prekypujúcim životom a tvory, ktoré ho nazývali domovom, boli rovnako rozmanité a pestré ako samotná krajina.

Napriek kráse a harmónii okolia však zvieratá žili vo svojich častiach lesa, presvedčené, že ich druh je nadradený ostatným.


Chytré líšky sa zdržiavali v hustých húštinách, múdre sovy mali svoje domovy na vysokých stromoch, silné medvede sa usadili v útulných jaskyniach a rýchlym králikom sa darilo na rozľahlých lúkach. Každý druh veril, že je najlepší, a nikdy sa neodvážil prekročiť svoje vlastné územie.


V srdci lesa žil mladý lišiak menom Felix. Bol zvedavý a odvážny a často sa zaujímal o svet za húštinou. Jedného dňa, keď Felix skúmal okraj líščieho teritória, objavil strateného zajaca Rubyho, ktorý sa zatúlal príliš ďaleko od svojej lúky.

Napriek počiatočnej nedôvere Felix a Ruby čoskoro zistili, že majú veľa spoločného – spájala ich napríklad láska k dobrodružstvu. Rozprávali sa aj o svojich domovoch a vďaka týmto výmenám názorov začal Felix chápať, že jeho presvedčenie o ostatných zvieratách bolo neopodstatnené. Možno predsa len neboli menejcenné.


Motivovaný novonadobudnutým priateľstvom sa Felix rozhodol vydať ďalej do lesa, odhodlaný spoznať ostatné zvieratá a naučiť sa ich jedinečným prednostiam. Cestou stretol sovu Oliviu a medveďa Bennyho, z ktorých každý mal svoj vlastný talent a múdrosť, o ktorú sa mohol podeliť. Felix si začal vážiť ich schopnosti a rôzne pohľady, ktoré mu ostatné druhy ponúkali.


Keď sa však pokúsil podeliť o svoje zážitky s ostatnými líškami, odmietli jeho príbehy ako obyčajné fantazírovanie. Držali sa svojich predsudkov a nechceli pripustiť, že by ich dlhoročné presvedčenie mohlo byť nesprávne. Felix vedel, že musí nájsť spôsob, ako zvieratá zjednotiť a pomôcť im zbaviť sa ich vlastných obmedzení.


Jedného dňa les ohrozovala veľká búrka, ktorá spôsobila záplavy a vyvracala stromy. Zvieratá spanikárili a nevedeli, ako zachrániť svoje domovy. Felix v tom videl príležitosť spojiť ich a presvedčiť, že na prekonanie krízy potrebujú svoje jedinečné sily.

Múdre sovy vymysleli plán na odklonenie záplavovej vody, silné medvede neúnavne pracovali na obnove zničených domov, rýchle králiky odovzdávali správy a zásoby medzi skupinami a šikovné líšky pomáhali koordinovať úsilie. Pri tejto práci zvieratá zistili, že vďaka ich spoločnému talentu sú silnejšie a odolnejšie.


Keď sa búrka skončila a les bol ako predtým, zvieratá konečne spoznali hodnotu spolupráce a vzájomného rešpektu. Nevedomky prekonali hlboko zakorenenú mentálnu bariéru, ktorá ich viedla k selektívnemu zhromažďovaniu a interpretácii informácií podporujúcich ich dovtedajšie presvedčenie o nadradenosti vlastného druhu.


Táto mentálna bariéra, známa ako potvrdzujúce skreslenie (ang. confirmation bias), je kognitívne skreslenie, ktoré spôsobuje, že ľudia vyhľadávajú, uprednostňujú a pripomínajú si informácie zhodné s ich existujúcimi presvedčeniami, zatiaľ čo ignorujú alebo odmietajú dôkazy, ktoré tieto presvedčenia spochybňujú.


Tým, že sa zvieratá naučili oceňovať silné stránky a perspektívy iných, vytvorili harmonickejšie a jednotnejšie spoločenstvo. Od toho dňa žili zvieratá v lese spolu v mieri, akceptovali svoje rozdiely a spolupracovali v prospech všetkých. A čo sa týka Felixa a Ruby, ich priateľstvo sa upevnilo, čo je trvalým dôkazom sily otvorenej mysle a dôležitosti spochybňovania vlastných predsudkov."


 

Počas tvorby knihy "Zrkadlo umelej inteligencie" bolo jasné, že nejde len o obyčajný projekt. Stal sa dobrodružstvom do fascinujúceho sveta kognitívnych skreslení, skúmaním hraníc umelej inteligencie a svedectvom o sile spolupráce medzi človekom a strojom.


Konverzácie, o ktoré som sa s vami podelil, sú len náhľadom do zaujímavého dialógu, ktorý sa odohral počas procesu písania knihy. ChatGPT so svojou obrovskou schopnosťou analyzovať, pochopiť a generovať kontextovo relevantný obsah bol výnimočným partnerom. Schopnosť tejto umelej inteligencie predstavovať si, vytvárať a zrozumiteľne formulovať zložité myšlienky bola skutočne pozoruhodná.


Ale viac než zázrak technológie skutočne vyniknú poznatky, ktoré z rozprávania vyplynuli. Príbehy, ktoré sa točia okolo kognitívnych skreslení, slúžia ako zrkadlo, ktoré odráža naše ľudské sklony a správanie. Pripomínajú nám pasce, do ktorých sa naša myseľ môže dostať a zdôrazňujú dôležitosť uvedomenia a pochopenia pri prekonávaní týchto kreslenís.


Nech sú pre vás tieto príbehy malým pripomenutím, aby ste sa neustále pýtali, chápali a konfrontovali svoje skreslenia. Nezabúdajte, že počiatočný krok k sebazdokonaľovaniu je poznačený aktom získania sebapoznania.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Interaktívne dobrodružstvo s ChatGPT

V mojej knihe "Zrkadlo umelej inteligencie" sa otvárajú brány do fascinujúceho sveta umelej inteligencie a kreativity. V tejto knihe sa venujem mnohým témam, no v tomto článku Vám priblížim dve zaujím

Comments


bottom of page