top of page
IMG_0249.HEIC

Už viac ako 10 rokov sa intenzívne venujem oblastiam AI, DATA SCIENCE a vzdelávaniu.

 

Moje skúsenosti siahajú od švédskych univerzít až po rakúske banky, pričom vždy kladiem dôraz na skutočné, praktické znalosti.

 

Učil som tisíce ľudí prostredníctvom univerzitných kurzov, MBA programov a projektov, ako je slovenská lokalizácia KhanAcademy.

results.png
contacts.png

AI Tréningy

Ponúkame rozmanitú škálu vzdelávacích príležitostí, od interaktívnych workshopov, na ktorých spoznáte fascinujúci svet GenAI, až po intenzívne kurzy, ktoré vás posunú na pozíciu vyhľadávaného inžiniera generatívnej umelej inteligencie. 

 

Pre vedúcich pracovníkov a manažérov sme vytvorili špecializovaný kurz, ktorý ponúka jasný plán a stratégie na navigáciu vo svete ovplyvnenom umelou inteligenciou. Veďte svoj tím cez transformačné zmeny využitím týchto praktických poznatkov a robte etické rozhodnutie v ére AI. 

 

S nami zistíte, ako efektívne využívať výkonné nástroje, ako sú ChatGPT, Microsoft Copilot alebo Midjourney a naučíte sa bezproblémovo integrovať AI do svojho každodenného života aj pracovných aplikácií na zvýšenie produktivity a kreativity.

Prehľad workshopov a kurzov, dostupných formátov a cien (ceny bez DPH).

Možnosť prispôsobenia a výberu z obsahu. K dispozícii sú množstevné zľavy. V prípade podujatí na mieste školiteľ cestuje z Bratislavy, cestovné náklady (economy class) hradí zákazník, travel time účtovaný 40 €/hod.

 

1. Úvod do ChatGPT a Generatívnej Umelej Inteligencie

 • Live online/onsite: 3 hodiny workshopu, 780€ za udalosť, max. 30 účastníkov

 • Live online/onsite (dlhšia verzia): 6 hodín workshopu, 1 560 € za udalosť, max. 30 účastníkov

 

2. Používanie generatívnej umelej inteligencie vo Worde, Exceli, PowerPointe a iných aplikáciách s Microsoft Copilot

 • Live online/onsite: 2,5 hodiny workshopu, 780 € za udalosť, max. 30 účastníkov

 

3. Vedúce postavenie vo veku Generatívnej Umelej Inteligencie

 • Live online/onsite: 3 hodiny workshopu, 1 300 € za udalosť, max. 20 účastníkov

 

4. Inžinier Generatívnej Umelej Inteligencie

 • Live online/onsite: 5 celodenných školení, od 13 000 € za celý program, max. 20 účastníkov

 • Live online/onsite: 10 poldenných školení, od 13 000 € za celý program, max. 20 účastníkov

 • Live online/onsite, výber prednášok z kurzu: 1 300 €/za 3 hodinový modul, max. 20 účastníkov

1. Úvod do ChatGPT a Generatívnej Umelej Inteligencie

O čom je tento workshop?

Tento workshop vás uvedie do fascinujúceho sveta generatívnej umelej inteligencie (GenAI), kde technológie a kreativita idú ruka v ruke a vytvárajú tak priestor pre inovácie, osobný rast a učenie. Bez ohľadu na vaše predchádzajúce vzdelanie alebo úroveň IT zručností, tento workshop vám pomôže pochopiť úlohu a vplyv umelej inteligencie v našich životoch.

Pre koho je tento workshop určený?

Tento workshop je určený pre všetkých, ktorí majú záujem preskúmať potenciál GenAI či už pracujete v marketingu, obchode, administratíve, alebo vás jednoducho zaujímajú nové technológie.

 

Má tento workshop vstupné požiadavky?

Jedinou požiadavkou pre tento workshop je motivácia učiť sa a chuť objavovať nové možnosti, ktoré nám ponúkajú aplikácie umelej inteligencie. Bez ohľadu na to či ste úplný začiatočník, alebo máte základné znalosti o umelej inteligencii, tento workshop vám poskytne cenné poznatky a praktické vedomosti, ktoré môžete uplatniť vo svojom každodennom živote a práci. Predchádzajúce skúsenosti ani formálne vzdelanie v oblasti umelej inteligencie nie sú potrebné.

 

Čo získam z tohto workshopu?

 • Získate komplexné poznatky o generatívnej umelej inteligencii a jej aplikáciách v osobnom a profesionálnom kontexte

 • Naučíte sa vytvárať efektívne vstupy pre ChatGPT s cieľom získavať informácie a zapájať sa do zmysluplných diskusií.

 • Objavíte špeciálne rozšírenia základného modelu ChatGPT, ktoré môžu zjednodušiť a zefektívniť rôzne aspekty vášho života.

 • Preskúmate pokročilé možnosti ChatGPT a naučíte sa, ako ho prispôsobiť na konkrétne úlohy pomocou GPT agentov a zmenou vývojárskych nastavení.

 • Pochopíte rozdiely medzi poprednými nástrojmi umelej inteligencie na preklad do cudzích jazykov a preskúmate pozoruhodný pokrok dosiahnutý v oblasti video obsahu generovaného umelou inteligenciou.

 • Preskúmate generatívne nástroje umelej inteligencie na tvorbu obrázkov a naučíte sa ako upraviť parametre na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

 • Budete mať možnosť zapojiť sa do podnetných diskusií o etických, právnych a spoločenských dôsledkoch využívania umelej inteligencie.

 

Štruktúra workshopu:

 • Úvod do ChatGPT a generatívnej umelej inteligencie: Tento workshop začína skúmaním rôznych textových modelov umelej inteligencie a ich jedinečných vlastností. Následne sa zameriame na ChatGPT a naučíme sa, ako vytvárať efektívne vstupy, pochopíme koncept halucinácií modelu a pozrieme sa aj “pod kapotu” ChatGPT modelu, aby sme pochopili ako pre nás generuje odpovede. 

 • Rozšírenia a prispôsobenie ChatGPT: Objavíme špeciálne rozšírenia základného modelu ChatGPT, ktoré môžu zjednodušiť a zefektívniť váš osobný a pracovný život. Naučíme sa, ako upraviť nastavenia konverzácie, používať GPT agentov na špecifické úlohy a meniť vývojárske nastavenia tak, aby sme vytvorili riešenia, ktoré presne vyhovujú našim špecifickým potrebám. 

 • Umelá inteligencia v prekladaní do cudzích jazykov a generovaní videí: Porovnáme popredné AI nástroje na preklad do cudzích jazykov ako sú ChatGPT, Google Translate a DeepL. Okrem toho budeme skúmať pokrok dosiahnutý v oblasti generovania video obsahu umelou inteligenciou na príklade videí vytvorených spoločnosťami Sora, Synthesia a Pika.

 • Generatívna umelá inteligencia na tvorbu obrázkov: Preskúmame nástroje generatívnej AI, ako sú DALL·E 3, Stable Diffusion a Midjourney, na tvorbu obrázkov a povieme si o rozdieloch medzi týmito nástrojmi, o rozhodujúcich faktoroch, ktoré treba zohľadniť pri generovaní obrázkov a o tom, ako nastaviť parametre na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

 • Etické a spoločenské dôsledky umelej inteligencie: V poslednej časti worskhopu sa budeme zaoberať podnetnými a relevantnými otázkami o vplyve umelej inteligencie na autorské práva, inovácie, náhradu našich pracovných miest, ľudské predsudky a práva duševného vlastníctva.

2. Používanie Generatívnej AI vo Worde, Exceli, PowerPointe a ďalších aplikáciách pomocou Microsoft Copilot

O čom je tento workshop?

Tento workshop vám ukáže, ako generatívna umelá inteligencia (GenAI) mení nástroje, ktoré denne používame a zameriava sa na nástroj nazvaný Microsoft Copilot. Spoločnosť Microsoft predpokladá, že tak, ako sa Excel, Word či PowerPoint stali nepostrádateľnými nástrojmi v našej každodennej práci, Microsoft Copilot sa tiež čoskoro stane neoddeliteľnou súčasťou a bude do týchto aplikácií bezproblémovo integrovaný. Zistite, ako vám nástroje umelej inteligencie môžu pomôcť zefektívniť úlohy, dosiahnuť lepšie výsledky za kratší čas a priniesť nové možnosti vo vašej práci.

Pre koho je tento workshop určený?

Tento workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci používajú aplikácie balíka Microsoft Office, ako sú Word, Excel, PowerPoint alebo SharePoint. Bez ohľadu na to či ste v oblasti umelej inteligencie nováčik, alebo máte s nástrojmi, ako je ChatGPT určité skúsenosti, tento workshop vám poskytne cenné poznatky a praktické zručnosti na zvýšenie vašej produktivity.

Má tento workshop vstupné požiadavky?

Tento workshop nemá žiadne vstupné požiadavky či predpoklady. Je navrhnutý pre všetkých účastníkov bez ohľadu na ich predchádzajúce skúsenosti s nástrojmi umelej inteligencie. Začneme krátkym úvodom o AI, aby sme sa uistili, že každý má pevné základy, na ktorých môžeme ďalej stavať. Technické znalosti potrebné nie sú, pretože počas celého workshopu zostaneme na užívateľskej úrovni.

Na workshope budeme pracovať s nasledovnými nástrojmi: 

 • ChatGPT a Gemini

 • Microsoft Copilot 

 • Microsoft Excel, Word a PowerPoint

 • Dodatočné nástroje balíka Microsoft 365 ako je OneNote a Teams

Čo získam z tohto workshopu?

 • Naučíte sa efektívne využívať AI nástroje, ako sú ChatGPT a Gemini a integrovať ich výstupy do pracovných aplikácií, ktoré denne používate.

 • Zistíte, ako používať Microsoft Copilot na generovanie obsahu, prispôsobovanie textových štýlov a ďalších úprav a na vytváranie prezentácií v rámci aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

 • Preskúmate, ako vám Copilot pomôže vytvárať zoznamy úloh, poznámky a analyzovať dáta pomocou prirodzeného jazyka v programe Excel.

 • Ukážeme si ako sa Copilot môže stať vaším osobným "výkonným asistentom" tým, že sa integruje do všetkých Microsoft aplikácií a vašich súborov.

 • Naučíte sa delegovať úlohy a klásť otázky systému Copilot čím si zefektívnite svoju prácu.

Štruktúra workshopu:

 • Úvod do GenAI, využitie ChatGPT a Gemini: Na začiatku si ukážeme, ako efektívne využívať AI nástroje ako je ChatGPT a Gemini a ako ich výstupy bezproblémovo integrovať do aplikácií, na ktoré sa pri svojej práci spoliehate.

 • Microsoft Copilot v aplikáciách Word, Excel a PowerPoint: V ďalšej časti workshopu sa zameriame na Microsoft Copilot. Budeme skúmať možnosti programu Copilot v rámci aplikácií Word, Excel a PowerPoint. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako generovať obsah, ktorý presne zodpovedá našim špecifikáciám, upravovať štýly textu a vykonávať ďalšie zmeny, navrhovať a upravovať prezentácie buď od začiatku, alebo na základe existujúcich dokumentov.

 • Copilot v aplikáciách OneNote a Excel: Ukážeme vám, ako vám Copilot môže pomôcť pri vytváraní zoznamov úloh, poznámok a pri analýze dát prostredníctvom funkcie chatu, ako keby ste sa rozprávali so skutočnou osobou pomocou.

 • Copilot ako váš “výkonný asistent”: V záverečnej časti workshopu vám predstavíme úžasný koncept Copilotu, ktorý sa stane vaším osobným "výkonným asistentom". Copilot sa bude môcť integrovať do celého Microsoft balíka a súborov, ktoré máte uložené. Naučíte sa delegovať úlohy a klásť otázky prostredníctvom prirodzenej konverzácie s Copilotom.

Upozorňujeme, že Microsoft Copilot je v súčasnosti vo veľmi skorej fáze vývoja. V dôsledku toho môžu byť niektoré funkcie obmedzené alebo podliehať zmenám, keďže sa produkt bude v budúcnosti vyvíjať a rozširovať.

3. Vedúce postavenie vo veku Generatívnej Umelej Inteligencie

O čom je tento kurz?

Generatívna umelá inteligencia je pripravená nanovo definovať úlohy lídrov a manažérov. Tento intenzívny 3-hodinový kurz je určený špeciálne pre ľudí na vedúcich pozíciách a zameriava sa na jedinečné spôsoby, akými bude AI ovplyvňovať ich prácu.

Kurz presahuje “veľký rozruch” okolo AI a zaoberá sa jej reálnym potenciálom, prísľubmi aj obmedzeniami. Účastníci preskúmajú, ako AI zmení očakávania týkajúce sa efektívnosti, ako pretvorí tímovú dynamiku a ovplyvní zručnosti, ktoré sa na pracovisku najviac cenia. Kurz umožní vedúcim pracovníkom využívať AI ako strategický nástroj, orientovať sa v náročných výzvach a podporovať prostredie inovácií a adaptácie.

Pre koho je tento kurz určený?

Tento kurz je prispôsobený pre vedúcich pracovníkov a manažérov v rôznych odvetviach, ktorí sa snažia aktívne pripraviť na budúcnosť založenú na umelej inteligencii. Účastníci si odnesú použiteľné poznatky a stratégie, ktoré im pomôžu viesť svoje tímy a organizácie v rámci transformačných zmien, ktoré prináša generatívna AI.

Má tento kurz vstupné požiadavky?

Tento kurz nemá žiadne vstupné požiadavky či predpoklady. Základná znalosť konceptu generatívnej umelej inteligencie (napr. používanie ChatGPT) však môže byť nápomocná.

Čo získam z tohto kurzu?

 • Jasný plán, ako viesť svoj tím a organizáciu cez revolúciu v oblasti umelej inteligencie.

 • Schopnosť identifikovať a rozvíjať ľudské zručnosti, ktoré budú aj naďalej nevyhnutné na pracovisku ovplyvnenom AI.

 • Praktické stratégie na experimentovanie s AI a sebavedomé podporovanie inovácií.

 • Rámec pre etické rozhodovanie a zodpovednú implementáciu AI.

Štruktúra kurzu:

Modul 1: Základné očakávania

 • Za hranicou “veľkého rozruchu”: Krátka história umelej inteligencie, pripomenutie si minulých "AI winters" umelej inteligencie a zdôraznenie, že hoci je potenciál dnešnej umelej inteligencie obrovský, nie je “všemocná”. Táto revolúcia je však jedinečná vďaka svojej cenovej dostupnosti a prístupnosti.

 • Osoby v  AI prostredí: Diskusia o kľúčových úlohách v AI ekosystéme (používatelia, vývojári a tí, ktorí prechádzajú na nové pozície) a o tom, ako sa budú meniť potreby vedenia pre každú z nich.

 • Ľudská jedinečnosť: V tejto súvislosti budeme skúmať trvalú hodnotu ľudských zručností a vlastností (emocionálna inteligencia, kritické myslenie, komplexné riešenie problémov, prispôsobivosť, etický úsudok, spolupráca, zvedavosť a celoživotné vzdelávanie) a to, ako sa stanú ešte dôležitejšími vo svete rozšírenom o umelú inteligenciu.

Modul 2: Posilnená kreativita

 • Kreativita ako násobiteľ sily: Pochopenie toho, ako sa kreativita stáva rozhodujúcim rozlišovacím prvkom pri efektívnej práci s generatívnou AI. Účastníci preskúmajú zložky kreativity a naučia sa, ako ju rozvíjať vo svojich tímoch.

 • Hodnotenie kreatívneho potenciálu v ére umelej inteligencie: Stratégie hodnotenia kreativity u jednotlivcov a tímov s nástrojmi AI aj bez nich a ako rozvíjať kultúru inovácií.

Modul 3: Navigácia pri organizačných zmenách

 • Vedenie transformácie umelou inteligenciou: Jednotný prístup k vytvoreniu pocitu naliehavosti, budovaniu spolupráce, rozvoju vízie, posilneniu tímov a riešeniu odporu voči zmenám. Vedúci pracovníci sa dozvedia, ako vytvoriť strategický plán na prijatie AI a zároveň zmierniť potenciálne riziká a etické problémy.

 • Európska regulácia AI Act: Stručný prehľad kľúčových elementov regulácie  a jej dôsledkov pre organizácie.

Modul 4: Inovácie prostredníctvom experimentovania

 • Generatívna AI ako katalyzátor inovácií: Rozpoznanie transformačného potenciálu AI ako samotnej technológie a naučenie sa ako strategicky stanoviť priority a vyhodnotiť projekty založené na AI.

 • Umenie experimentovania a vytvárania prototypov: Osvojenie si myslenia založeného na opakovanom testovaní a učení sa. Vedúci pracovníci zistia, ako pristupovať k zmenám riadeným umelou inteligenciou ako k sérii experimentov so zameraním na vytváranie prototypov a vyhodnocovanie výsledkov pred ich plnou implementáciou.

Modul 5: Kritické myslenie a etické vedenie

 • Odhaľovanie skreslení: Skúmanie potenciálu pre skreslenie v algoritmoch a dátach umelej inteligencie a stratégie na ich zmiernenie.

 • Hodnotenie informácií: Rozvíjanie zručností kritického myslenia na posúdenie platnosti a spoľahlivosti výstupov generovaných umelou inteligenciou.

 • Zachovanie objektivity: Rozpoznávanie kognitívnych skreslení a predsudkov, ktoré môžu ovplyvniť interpretáciu výstupov AI.

 • Vzťah medzi človekom a umelou inteligenciou: Účastníci sa dozvedia ako balansovať výstupy umelej inteligencie s ľudskou intuíciou a odbornými znalosťami.

Praktické ukážky:

 • Prístupnosť umelej inteligencie: Ukážky jednoduchého používania a všestrannosti AI nástrojov, ktoré sú založené na ovládaní hlasom ako je ChatGPT Voice.

 • Zníženie nákladov na vývoj: Ukážka toho, ako môže AI zefektívniť úlohy, ako je generovanie SQL dotazov, čím sa zníži potreba špecifických zručností.

 • Rozšírenie možností: Preskúmanie toho, ako nám AI nástroje môžu umožniť robiť úlohy, na ktoré sme predtým museli vedieť programovať (napr. analýza dát pomocou ChatGPT).

 • Nahradenie čiastkových rolí: Preskúmanie toho, ako môže AI automatizovať špecifické aspekty pracovných pozícií, čím sa potenciálne môže zmeniť zloženie tímu.

4. Inžinier Generatívnej Umelej Inteligencie

O čom je tento kurz?

Vzostup generatívnej umelej inteligencie sľubuje zmenu spôsobu, akým pracujeme, tvoríme a komunikujeme s technológiami. Tým, že tieto modely umelej inteligencie automatizujú nudné úlohy alebo generujú úplne nový kreatívny obsah, nielenže pretvárajú odvetvia - ale aj nanovo definujú pozície v nich. Keďže generatívna AI sa čoraz viac integruje do rôznych segmentov:

 • Predpokladá sa, že umelá inteligencia ovplyvní takmer 40% pracovných miest na celom svete, pričom niektoré pozície nahradí a iné rozšíri. Zdroj

 • Až 47% všetkých pracovných hodín podlieha automatizácii alebo ovplyvneniu generatívnou AI. Zdroj

 • 71% vedúcich pracovníkov si myslí, že IT/technologický sektor musí zamestnávať aj vzdelávať zamestnancov, aby zabezpečil bezproblémové prijatie generatívnej AI. Zdroj

 • Hoci 81% IT odborníkov je presvedčených o svojej schopnosti začleniť AI do svojich súčasných pozícií, iba 12% má značné skúsenosti s prácou s AI. Zdroj

Náš intenzívny kurz je priamou cestou k tomu, aby ste sa stali vyhľadávaným Inžinierom Generatívnej Umelej Inteligencie - odborníkom, ktorý navrhuje, integruje a optimalizuje riešenia umelej inteligencie, ktoré prinášajú skutočnú business hodnotu.

Pre koho je tento kurz určený?

Predchádzajúce skúsenosti s programovaním sú užitočné, nie sú však povinné. Dôrazne sa však odporúča, aby mali účastníci neobmedzený prístup k AWS Cloud a OpenAI (na firemných počítačoch s obmedzeným prístupom by to mohlo byť problematické). Okrem toho môže práca na projektoch znamenať dodatočné náklady na služby ako ChatGPT+ (23 EUR), AWS Cloud (max. 10 EUR) a OpenAI API (max. 10 EUR).

Má tento kurz vstupné požiadavky?

​While prior programming experience is helpful, it is not mandatory. However, it is highly recommended that participants have unrestricted access to AWS Cloud and OpenAI (could be problematic on restricted company machines). Additionally, working on projects may incur additional costs for services like ChatGPT+ (€23), AWS Cloud (max €10) and OpenAI API (max €10).​

Čo získam z tohto kurzu?

 • Ovládnutie práce s generatívnymi nástrojmi umelej inteligencie: Získate komplexné znalosti na užívateľskej úrovni s platformami generatívnej umelej inteligencie, ako je ChatGPT. Na konci kurzu budete vedieť využívať tieto nástroje na efektívne riešenie rôznych problémov a stanú sa vašimi osobnými asistentmi pri riešení problémov.

 • Navrhovanie riešení: Naučíte sa interpretovať business požiadavky a pretaviť ich do funkčných aplikácií. 

 • Nasadzovanie AI modelov do produkcie: Osvojte si kľúčové profesionálne postupy potrebné na implementáciu AI modelov do reálneho produkčného prostredia. Táto schopnosť je veľmi vyhľadávaná spoločnosťami, ktoré chcú využívať technológie umelej inteligencie.

 • Vyvíjanie pokročilých aplikácií: Rozšírte svoje schopnosti v jazyku Python a vytvárajte sofistikované aplikácie, ktoré využívajú generatívnu AI. Vďaka tomuto kurzu sa zo začiatočníka stanete skúseným AI vývojárom, ktorý je pripravený riešiť zložité výzvy.

 • Práca s open-source modelmi: Získajte nezávislosť pri používaní a úprave open-source generatívnych modelov. Vďaka týmto znalostiam nebudete závislí len od potenciálne drahých alebo nevhodných komerčných produktov.

 • Praktické projekty: Počas kurzu môžete pracovať na mnohých praktických projektoch, ku ktorým sú priložené podrobné inštrukcie. Tieto projekty sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s učením sa a mohli byť priamo využiteľné vo vašej práci.

 • Komplexné zdroje: Dostanete množstvo učebných materiálov vrátane podrobných návodov, praktických cvičení, dobrovoľných projektov, prezentácií a mnohých ďalších materiálov.

Štruktúra kurzu:

Kurz obsahuje 10 podrobných prednášok (každá trvá 2-3 hodiny), ktoré kombinujú teóriu a praktické cvičenia.

 

1. Úvod do Generatívnej Umelej Inteligencie

 • Táto úvodná prednáška poskytuje prehľad technológií generatívnej AI, ako sú ChatGPT, GitHub Copilot a ďalšie transformačné nástroje. Účastníci sa dozvedia o základných princípoch, na ktorých sú tieto modely postavené, pochopia ich reálne aplikácie a preskúmajú ich potenciál na transformáciu priemyselných odvetví.

 

2. Programovanie v jazyku Python s podporou Generatívnej Umelej Inteligencie

 • Táto časť predstavuje inovatívny spôsob, ako sa naučiť programovať, a to začlenením generatívnych nástrojov, ako je ChatGPT, do procesu učenia sa. Študenti budú komunikovať s umelou inteligenciou, aby pochopili a generovali prvky kódu jazyka Python, ako sú napríklad for loops a funkcie. Naučia sa ako efektívne komunikovať s AI s cieľom zlepšiť programovanie a pripraviť sa na budúcnosť, v ktorej AI ide “ruka v ruke” s developermi a zefektívňuje a optimalizuje programovacie zadania.

 

3. Prompt Engineering a OpenAI API

 • Preskúmanie techník a osvedčených postupov na prompt engineering pomocou rozhrania OpenAI API. Študenti si precvičia vytváranie presných vstupov na dosiahnutie požadovaných odpovedí od AI modelov, čo je kľúčová zručnosť pre vývoj intuitívnych aplikácií riadených umelou inteligenciou. V rámci prednášky vytvoríme niekoľko takýchto aplikácií, ako napríklad "SQL dopyty pomocou prirodzeného jazyka" alebo "Automatizovaný generátor blogových príspevkov".

 

4. Skúmanie open-source AI s Hugging Face

 • V tejto prednáške si predstavíme  množstvo open-source AI modelov, ktoré sú k dispozícii na platformách, ako je Hugging Face. Študenti sa naučia vyberať, sťahovať a používať rôzne modely a pochopia význam open-source komunít pri rozvoji AI technológií.

 

5. Implementácia Langchain a RAG Pipelines

 • Táto prednáška, zameraná na pokročilé nástroje pre AI aplikácie sa venuje Langchain a RAG Pipelines, ktoré zlepšujú získavanie informácií a integráciu rôznych AI funkcionalít do pracovných postupov.

 

6. Základy dátového a modelového inžinierstva 

 • Zoznámte sa s osvedčenými postupmi pri príprave dát a nasadzovaní modelov, ktoré sú nevyhnutné na budovanie robustných AI aplikácií. Na tejto prednáške sa tiež pozrieme na etické aspekty a ochranu osobných dát, ktoré sú kľúčové pri nasadzovaní spoľahlivých a zodpovedných AI systémov.

 

7. Práca s príkazovým riadkom a kontrolovanie verzií pomocou systému Git

 • Na tejto prednáške si ukážeme ako byť efektívny pri používaní príkazového riadku a systému Git na kontrolu verzií, ktoré sú základnými nástrojmi každého softvérového inžiniera pre efektívnu spoluprácu a riadenie projektov.

 

8. Skriptovanie a manažment prostredia

 • Študenti získajú praktické skúsenosti s automatizáciou skriptovania a manažmentom rôznych prostredí pomocou programu Anaconda, čo sú kľúčové znalosti na udržanie konzistentnosti projektu a stability vo všetkých fázach developmentu a produkcie.

 

9. Základná práca s AWS Cloud

 • Na tejto prednáške si ukážeme základy AWS Cloud computing, ako je deployment a manažovanie aplikácií pomocou EC2, S3 a Elastic Beanstalk. Študenti sa tiež dozvedia o stratégiách na manažment cloudových zdrojov a optimalizáciu nákladov.

 

10. Tvorba a deployment webových aplikácií umelej inteligencie

 • V záverečnej prednáške spojíme všetky naučené zručnosti do hlavného projektu, v rámci ktorého študenti vytvoria, kontajnerizujú a nasadia webovú aplikáciu umelej inteligencie pomocou Dockera a Kubernetes. Získajú tak reálne skúsenosti s uvedením AI riešenia do používania, od jeho konceptu až po deployment.

Kontaktujte ma

Začnime našu spoluprácu bezplatným 30-minútovým telefonátom, na ktorom si môžeme prebrať vaše špecifické potreby. Ak vám to vyhovuje viac, môžete svoje otázky poslať priamo na môj e-mail alebo mi zavolať.

+421 951 477 080

bottom of page